Tolk en Docent NGT

2Horende mensen gebruiken gesproken taal om zich te uiten, dove mensen gebruiken gebarentaal. De tolk Gebarentaal verzorgt de communicatie tussen dove en horende mensen, zonder zelf deel te nemen aan deze communicatie.

De tolk vertaalt alles wat er gezegd wordt in Gebarentaal. Andersom vertaalt de tolk ook van Gebarentaal naar gesproken taal voor mensen die de Gebarentaal niet beheersen. Tijdens een tolkopdracht ben ik dus niet alleen aan het werk voor de dove klant(en) , maar ook voor de horende klant(en).

Ik streef ernaar om een zo optimaal mogelijke communicatie te creëren en ik sta dan ook altijd open voor feedback van klanten, zowel doof als horend. Ik probeer mijn communicatiemethoden zoveel mogelijk aan uw wensen aan te passen want ik ben er tenslotte voor u!

Hoe kunt u mij aanvragen?

Als gediplomeerde tolk Nederlandse Gebarentaal, kunt u mij vinden in het Register Tolken Gebarentaal onder nummer 251. Ik ben aan te vragen via het bemiddelingsbureau Tolknet.

Maar de gemakkelijkste en snelste manier om mij aan te vragen is via de knop ‘Tolk aanvragen’ in het linker menu.