Tolk en Docent NGT

Alle mensen in Nederland met een auditieve beperking, ongeacht hun leeftijd, hebben recht op een tolk. Dus dove, doofblinde, plotsdove, laatdove en slechthorende mensen kunnen gebruik maken van een tolk.

Bovengenoemde personen hebben recht op een tolkvoorziening voor 3 verschillende situaties:

Leefuren

Persoon heeft recht op een tolkvergoeding van 30 leefuren per jaar. (doofblinden hebben recht op 168 leefuren per jaar). Deze leefuren zijn bedoeld voor alle privé – situaties waar communicatie nodig is, denk bijvoorbeeld aan huisartsbezoek, notaris, bruiloft, begrafenis, ouderavond etc.

Werkuren

Persoon heeft recht op een tolk voor 15% van de werktijd. (Een 40-urige werkweek geeft recht op een tolkvergoeding van 6 uur per week.) Deze werkuren zijn te gebruiken bij bijvoorbeeld werkoverleggen, vergaderingen, functioneringsgesprekken, personeelsuitjes, bijscholingen etc. Let op :  Indien iemand werkt bij een sociale werkplaats, dan kunnen geen werkuren aangevraagd worden. De sociale werkplaats krijgt een bepaald budget om aanpassingen op de werkvloer te maken en dient vanuit dit budget een tolk te betalen.

Onderwijsuren

Personen hebben in het onderwijs recht op een tolk in 100% van de tijd in reguliere onderwijssituaties. De onderwijsuren zijn te gebruiken voor het volgen van een opleiding. Echter zijn hieraan wel bepaalde regels verbonden die zijn op te vragen bij het UWV.

Hoe kun je tolkuren aanvragen?

Mensen met een auditieve beperking kunnen een verklaring aanvragen bij hun huisarts of een KNO-arts. Met deze verklaring kan bij het zorgkantoor Menzis of het UWV tolkuren aangevraagd worden. De aanvraag wordt dan binnen enkele weken verwerkt. Vaak kunt u, in overleg met het zorgkantoor of UWV wel al gebruik maken van een tolk. U dient dit wel aan de tolk kenbaar te maken.

Indien u meer uren nodig heeft dan vastgestelde aantallen, dan kunt u bij de betreffende instanties extra uren aanvragen. Tolkuren worden elk jaar opnieuw toegewezen en het is niet mogelijk om ongebruikte uren mee te nemen naar een volgend kalenderjaar.

Waar kun je tolkuren aanvragen

Leefuren moeten bij het Menzis Zorgkantoor Arnhem aangevraagd worden. Op de website van het zorgkantoor vindt u de regelgeving en het aanvraagformulier.

Voor de werk- en leefuren dient u een aanvraagformulier naar het UWV te sturen.