Informatie NGT

Gebarentalen zijn visuele talen

Over de gehele wereld worden meer dan 5000 talen gebruikt, de meeste talen worden gesproken en kunnen beluisterd worden. Voor een aantal talen geldt dat niet : gebarentalen.

Deze talen zijn, net als gesproken talen, ontstaan uit de behoefte van mensen om met elkaar te communiceren. Voor dove mensen zijn gesproken talen minder toegankelijk : de spraak kan men niet horen en slechts een deel van de klanken is zichtbaar op de mond. Het is dus logisch dat de taal die dove mensen gebruiken in een andere vorm wordt weergegeven. Het gebruik van de handen, mimiek en lichaamshouding staat centraal in plaats van de stem en het gehoor.

Gebarentalen worden visuele talen genoemd omdat alles in de taal zichtbaar is.

 

Wat is de Nederlandse Gebarentaal?

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een natuurlijke taal met een eigen lexicon en grammatica. Zo is bijvoorbeeld de volgorde van gebaren in een zin anders dan de volgorde van woorden in een Nederlandse zin. Taalkundig onderzoek toonde aan dat gebarentalen voldoen aan de kenmerken waaraan gesproken talen voldoen. Het zijn natuurlijke talen met een eigen gebarenschat en grammatica. In gebarentaal kun je over alles communiceren: concrete en abstracte zaken.

 

Gebarentaal is niet universeel

Doven in de hele wereld gebruiken een gebarentaal. Net als bij gesproken talen is er niet één gebarentaal die door iedereen gebruikt wordt. Elk land kent zijn eigen gebarentaal. Zo is er de Nederlandse Gebarentaal, de Vlaamse Gebarentaal, de Franse Gebarentaal, de Amerikaanse Gebarentaal, enzovoort.

© Nederlands Gebarencentrum