Kinderdagverblijf Kindergebaren

Naast het implementeren van babygebaren, kan er ook gekozen worden om de opvolger van babygebaren in te zetten : Kindergebaren Spelend Wijs

Kindergebaren Spelend Wijs is een programma voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 1,5 tot 6 jaar. Het doel is om kinderen aan de hand te nemen, zodat ze hun eigen talenten en kwaliteiten ontdekken en leren initiatief te nemen, met elkaar te communiceren en samen te werken. Tijdens het programma staan zes ontwikkelingsgebieden centraal:

Spraak en taal                          Sociaal-emotioneel                          Motoriek

Ordenen en rekenen           Aandacht en concentratie             Zintuiglijke waarneming

Spelenderwijs worden de verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, door middel van verhaaltjes, spelletjes, liedjes en knutselen. Alles met behulp van gebarentaal. Tijdens de spelactiviteiten komen woorden en gebaren steeds terug in verschillende situaties en diverse verbanden, waardoor kinderen die beter kunnen begrijpen en onthouden. De onderwerpen in het programma sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen.

“Handjes om te helpen…”

Het programma Kindergebaren is een mooie aanvulling op de voor- en vroegschoolse educatie programma’s (VVE)  die veel gebruikt worden in kinderopvang. Het programma ondersteunt en stimuleert ouders en verzorgers bij het uitdagen van het kind en het voorbereiden op de basisschool.

Tijdens een workshop Kindergebaren Spelend Wijs worden kinderen en pedagogisch medewerkers meengenomen in de wereld van Kindergebaren. Thema’s worden aangepast aan de seizoenen en activiteiten die in dat seizoen kunnen plaatsvinden.Een workshop duurt ongeveer 45 minuten, afhankelijk van de grootte van de groep.

Neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsworkshop Kindergebaren Spelend Wijs. We gaan graag de uitdaging aan om samen een gepaste workshop voor jullie samen te stellen.